Medlemsavgift 2012

Då börjar det bli dags att betala in medlemsavgiften för 2012!

Standardavgift: 200 kr
300 kr om ni har eller vill ha plats i containern för surf/kite utrustningen. (kontakta någon i styrelsen)

Familjemedlemsskap: 300 kr
Passiv medlem/stödmedlem: 100 kr

Inbetalning sker till postgirokonto 840785-0.

Skriv ditt namn som referens och kontakta någon i styrelsen om du inte varit medlem tidigare!

Kommentera